Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОЧВА НОВ ПРИЕМ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

22 Март 2012

На 26 и 28 март в ДФ „Земеделие”, се отваря нов прием на заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г., съобщиха от ведомството.

На 28 март ще стартира приемът на заявления за подпомагане по мерки B „Борба срещу вароатозата” и C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед”. По Мярка B ще се приемат заявления в сектор 2 „Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата”, а по Мярка C – сектор 1: „Подкрепа на пчелари за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед”.

Приемът ще продължи до 1 юни 2012 или до изчерпване на предвидения в бюджета на програмата финансов ресурс. Документи за кандидатстване по тези две мерки се подават в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес за физическите или адрес на регистрация за юридическите лица.

На 26 март ще се приемат документи за кандидатстване и по Мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти”. Заявления ще се приемат по следните теми от Мярка Е:

„Установяване на генетични и морфо-етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване”.

„Изследване на биологичната активност на български пчелен мед и пчелни продукти чрез - „ОМИКС” технологии”.

Приемът на заявления за подпомагане по Мярка Е ще продължи до 1 юни 2012 или до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Документи се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие”, сектор „Месо и пчеларство”.

Таня Атанасова

  •