Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕЛЕНА АНЕВА Е ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ-СОЦИАЛИСТКИ В БСП

9 Април 2012

Лора Величкова

На 7 април 2012 година от 11 часа в сградата на «Позитано» 20 в София се проведе Четвъртата национална конференция на Обединението на жените-социалистки в БСП. Н а нея присъстваха делегати на женските организации от всички области в страната. Представителки на община Болярово бяха председателят на общинската организация Елена Анева(кметски наместник на село Воден) и Веска Христова.

Специален гост на конференцията беше лидерът на БСП Сергей Станишев. В отправеното приветствие към дамите в залата той отбеляза, че жените винаги са били важна опора за стабилността на партията и вдъхновител по пътя на победите и успехите. Също така призова жените-социалистки да се включат активно в подписката за АЕЦ Белене.

Гости бяха и представителките на коалиционните партньори на социалистите: Иглика Иванова(Социалдемократическа партия, Пепа Моллова(Земеделски съюз «Александър Стамболийски») и Евгения Иванова(«Нова зора»).

Водещи на конференцията бяха Дора Янкова и Валентина Богданова(членове на ръководството).

Председателят на Обединението на жените- социалистки в БСП Катя Николова представи отчета за дейността на Обединението за периода 2008г.-2012г. Тя изтъкна поредицата от инициативи на жените-социалистки в подкрепа на майките с деца, на младите семейства и на жените в неравностойно положение. Обединението работи активно в помощ на домовете за деца и за стимулиране на отговорното родителство. Жените-социалистки се заминават с проблемите на жените в условията на криза и антидискриминационната политика. Обявиха се срещу закриването на болнични заведения в България и се включиха в кампанията- Европа и България през очите на жените. Обединението успя да затвърди позициите си на европейско ниво, а в България вече има над 250 общински клуба. Катя Николова изтъкна взаимодействието с гражданското общество в работата по конкретни инициативи на местно ниво. Тя отбеляза, че има подобрение по отношение на паритета между жени и мъже в БСП, но има още какво да се желае.

Освен отчетът на конференцията бяха приети и «Програма за действие на Обединението на жените-социалистки в БСП» и «Промени и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Обединението на жените-социалистки в БСП».

С пълно мнозинство Катя Николова беше преизбрана за председател на Националния съвет на Обединението на жените-социалистки в БСП. А от община Болярово за член на Националния съвет беше предложена и избрана Елена Анева- председател на общинската организация на социалиските на община Болярово и кметски наместник на село Воден.

С изказвания в конференцията се включиха евродепутатът Илияна Йотова, председателят на Областния съвет на БСП във Велико Търново Марияна Бояджиева, Маруся Любчева(Бургас), Галина Асенова(Перник), Татяна Стоева(кмет на село Веселиново, община Тунджа) и др.

  •