Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЕМИНАР С УЧАСТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В БОЛЯРОВО

9 Април 2012

Лора Величкова

На 6 април 2012 година от 11 часа в залата за оперативки но община Болярово се проведе семинар за разясняване на възможностите за подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и държавните помощи за животновъдство. Семинарът е организиран от Министерството на земеделието и храните. На него присъстваха 48 земеделски производители и собственици на фирми в община Болярово. Представител на общинската администрация беше главния експерт по икономически дейности господин Жельо Желев. Екипът от експерти беше ръководен от Кирил Кирков – директор на Дирекция „Животновъдство” към Министерството на земеделието и храните. А останалите специалисти бяха д-р Венера Попстоянова(главен експерт в дирекция „Контрол на храни” при ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните), Петър Стоянов(главен експерт в дирекция „Държавни помощи и регулации”), д-р Боряна Станимирова(дирекция „Животновъдство”, Полина Марина(дирекция „Животновъдство” ) и д-р Владислав Цветанов (РСР).

Те представиха на присъстващите насоки за преструктуриране на млечните фирми, във връзка с дерогацията за качеството на суровото краве мляко, както и новия регламент за договорните отношения в сектора, също и за засегнатите животновъди от шапната епидемия. Експертите от Българската агенция по безопасност на храните представиха условията за извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход по Наредба № 26.

След изложеното от специалистите започна оживена дискусия по най-актуалните в тази сфера проблеми, а животновъдите зададоха и много въпроси. Някои от тях се откроиха като по-основни.Такъв е например понасянето на санкции на животновъдите заради маркирането с дефектни марки.Друг е въпросът за задължителните ваксини, извършвани на животните поради близостта ни с Република Турция и разходите на собствениците, тъй като не всички манипулации, извършени от ветеринарите са безплатни. Друг въпрос, вълнуващ част от присъстващите беше за обслужването на екарисажът- след съобщение за умряло животно се чака дни за идването му. Други вълнуващи животновъдите въпроси бяха за затрудненията при закупуването на елитни животни за разплод, данъците върху получаваните субсидии.

Накрая господин К. Кирков обобщи дискутираното на срещата като много обстойно се спря на Програмата за развитие на селските райони , която според него се явява най-важният финансов ресурс за животновъдите.

Присъстващите земеделски производители останаха удовлетворени от семинара и отговорите на въпросите си, а господин Кирков записа част от тях, на които в момента не успя да даде отговор (като нуждаещи се от решение на национално ниво) пое ангажимент да бъдат поставени в Министерството, чийто представител е. Един от тези въпроси например беше за субсидирането в сектор „Пчеларство”, където през 2013 година се очква да се въведе субсидия на пчелно семейство.

  •