Начало » Новини » Новинa
Актуално
БЪЛГАРСКАТА ХРАНИТЕЛНА БАНКА ВЕЧЕ Е ФАКТ

11 Април 2012

Първата хранителна банка в България вече е регистрирана, а най-късно до два месеца ще заработи и складът й, от който дарените храни ще се разпределят към социални организации. Българска агенция по безопасност на храните сключи споразумение за партньорство с Българската хранителна банка, съобщиха от агенцията.

Подписаното споразумение има за цел да подпомогне работата на хранителната банка, която е подкрепена от над 60 водещи компании, държавни и социални организации. Всички учредители на хранителната банка, както и институциите и бизнеса, които сключиха споразумение с БХБ, си поставят за цел да осигурят дългосрочно и целогодишно хранително подпомагане на нуждаещите се.

Д-р Йордан Войнов, изпълнителен директор на БАБХ, подчерта, че всички хранителни продукти конфискувани от Българска агенция по безопасност на храните, които са годни за консумация ще се даряват на хранителната банка, която ще ги разпределя - така храните ще стигат до всички нуждаещи се, а не само до социалните домове.

Дейността на БХБ се позовава на най-добрите практики и опит в хранителното банкиране през последните 40 години в над 40 държави по света. Организацията ще се сертифицира от Европейската федерация на хранителните банки и Глобалната мрежа за хранително банкиране по отношение прилагането на всички действащи стандарти.

Българска хранителна банка се учреди като резултат от работата на Форум „Хранителни банки”, в рамките на който бе постигнат консенсус между бизнесa и гражданските сектори в полза на цялото общество.

Първият председател на Управителния съвет е г-н Антоан Колет, Изпълнителен директор на „Крафт Фуудс България“.

Принос за учредяване на БХБ имат всички участници във Форум „Хранителни банки” - Министерство на земеделието и храните, Българска агенция за безопасност на храните, „Прайсуотърхаус Купърс“, правна кантора Schoenherr, Американска търговска камара, „Данон Сердика“, „Содексо“, „Билла България“, "Белла България"АД, „Нестле“, Български червен кръст, „Каритас“, Национална мрежа за децата, и други.

Таня Атанасова

  •