Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИЯТ ДОХОД НА ЕДНО ЛИЦЕ ОТ ДОМАКИНСТВО Е СПАДНАЛ В РЕАЛЕН ИЗРАЗ С 0,9%

20 Април 2012

Факторите, които влияят върху нарастването на издръжката на живот, са новите акцизи върху природния газ за стопански нужди, поскъпването на петрола в световен мащаб, увеличението на цената на природния газ и разбира се, цените на хранителните стоки, които също бележат значителен ръст от 2,6% през първото тримесечие, съобщиха от КНСБ.

Едно от най- сериозните пера в домакинските бюджети – за осветление, отопление, енергия, са нараснали със 7% на годишна база. Бензин, моторни и смазочни маса – 9,1% само за тримесечието. При бензина това е 12,7% само за 3 месеца, дизеловото гориво – със 7,2%. Всичко това са разходи, които са второто по значимост перо след хранителните стоки в домакинските бюджети.

В условия на криза имаме висока инфлация и то цени на стоки и услуги, които касаят средните и дори и бедните българи. Ако погледнем в годишен разрез – през 2011 г. в следствие точно на тези неблагоприятни тенденции, общият доход на едно лице от домакинство е спаднал в реален израз с 0,9% спрямо 2010 г., средната пенсия е намалила покупателната си способност с 3,1%, минималната пенсия – с 4%.

Единствено минималната работна заплата запазва покупателната си способност и то благодарение на увеличението от 1 септември миналата година. При средната работна заплата имаме нарастване от 4,4%, но тук отбелязваме структурния ефект, който влияе, т.е. свиването на заетостта, излизането предимно на неквалифицирана работна сила от заетост, което изкуствено повишава средната работна заплата, коментират от КНСБ.

Таня Атанасова

  •