Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЩЕ БЪДЕ ЗАСИЛЕН ВЕТЕРИНАРНИЯТ КОНТРОЛ И ФИЗИЧЕСКАТА ОХРАНА ПО ГРАНИЦАТА НИ С ТУРЦИЯ

20 Април 2012

Правителството взе решение да не се изгражда защитна мрежа между България и Турция за ограничаване на разпространението на болестта шап като причините са, както финансови така и екологични. Първоначално одобрените средства от Министерски съвет за съоръжението бяха около 7 млн. лева, но след като тримата областни управители, на чиято територия трябваше да е оградата, направиха своите разчети се оказа, че необходимата сума достига 28 млн. лева.

За да се предотврати повторната поява на болестта шап на територията на страната ни ще бъде засилен ветеринарния контрол и физическата охрана по границата ни с Турция. Освен това проучване на Министерство на околната среда и водите показа, че трасето преминава през 9 защитени зони за опазване на местообитания и птици и е необходимо допълнителна оценка за съответствие по Закона за биологичното разнообразие.

Според МОСВ съоръжението би могло да засегне защитени видове и зони. Друга причина, е че заграждението би минавало през частни терени за чието очуждаване е нужно много време Във физическата охрана по границата ни с Турция ще се включат и горските стражи. Освен това регулярно ще бъдат увеличени и пробите от взетите животни.

Таня Атанасова

  •