Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДОГОВОР ЗА РЕД И СИГУРНОСТ БЕ ПОДПИСАН МЕЖДУ РПУ-ЕЛХОВО И ОБЩИНА БОЛЯРОВО

20 Април 2012

Договор за ред и сигурност бе подписан между РПУ-Елхово и Община Болярово

Обществен договор за ред и сигурност бе подписан между шефа на РПУ-Елхово, Димитър Николов и кмета на община Болярово, Христо Христов, съобщиха от Районното полицейско управление.

Предмет на договора е създаването и подържането на необходимата сигурност, безопасност и спокойствие на населението от Община Болярово при активното участие и съдействие на обществените организации, сдружения и физически лица за нормалното упражняване на техните граждански права и задължения.

В съответствие с Конституцията и съществуващото законодателство на Република България, един от приоритетите в дейността на институциите на местната изпълнителна власт и МВР е опазването на: живота, здравето и имуществото на гражданите; държавната и общинска собственост; - обществения ред и сигурността в населените места.

Натрупаният емпиричен опит и научните изследвания недвусмислено доказват, че обществената сигурност на определена територия не може да бъде в резултат на усилията само на един държавен орган или организация, а на съвместните усилия на всички съществуващи фирми и сдружения.В случая инициативата и отговорността са основна задача на органите на полицията и на местното самоуправление.

Таня Атанасова

  •