Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВСЕКИ СОБСТВЕНИК ТРЯБВА ДА ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА

25 Април 2012

Във връзка с изготвяне на споразумения за ползване на земеделска земя за стопанската 2012 – 2013 година всеки собственик трябва да подава декларация по образец в Общинска служба по земеделие по местонахождение на имота, в която се посочват формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Декларацията се подава в срок до 31 юли 2012 г. лично или чрез упълномощено лице и важи за следващата стопанска година. В случай, че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията.

Ако собственик е подал декларация, в която е посочил, че ще обработва сам имота си или че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по чл. 37в от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска 2012 – 2013 година, съответно не се включва в споразумението по чл. 37.

Таня Атанасова

  •