Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НАЛАГА САНКЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 15 220 EUR НА ДЕН

26 Април 2012

Европейската комисия подава иск срещу България,тъй като т държавaта не е спазили срока декември 2010 г. за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Европейската комисия иска от Съда да наложи финансови санкции на четири държави- България, Унгария, Полша и Словакия, съобщава пресслужбата на ЕК.

Същевременно на Белгия се изпраща допълнително мотивирано становище, тъй като тя не е уведомила Комисията за транспонирането на посочената директива. Ако Белгия не приеме необходимото законодателство и не уведоми Комисията за него в срок от два месеца, Комисията може да отнесе и този случай до Съда на ЕС и да поиска финансови санкции.

Искат се следните финансови санкции:

България: 15 220 EUR на ден

Унгария: 27 316 EUR на ден

Полша: 67 314 EUR на ден

Словакия: 17 136 EUR на ден

Ако държавите членки не изпълнят задължението си да транспонират законодателството на ЕС в национално законодателство в рамките на поставения срок, Комисията може да поиска от Съда да наложи финансови санкции още при първото сезиране, без да е необходимо второ решение.

При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушенията. Те се състоят от дневни санкционни плащания, които се изплащат от датата на решението - при условие че нарушението продължава - до деня, в който транспонирането бъде завършено.

На 27 януари 2011 г. Комисията беше изпратила официални уведомителни писма на съответните държави членки. Мотивирани становища бяха изпратени на Белгия на 30 септември 2011 г., на Унгария и Словакия - на 20 май 2011 г. и на България и Полша - на 16 юни 2011 г.

Таня Атанасова

  •