Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ОТ СТЕФАН КАРАДЖОВО ОТНОВО ОЦЕНЕНИ НА СЪБО�

26 Април 2012

Лора Величкова

На 21 и 22 април в с. Сладун,общ.Свиленград се проведе втори национален събор с песните на Кичка Савова. От община Болярово участие на него взеха певческата група «Извор» към читалище «Стефан Караджа»- село Стефан Караджово и Атанас Тодорав Георгиев-индивидуален участник от същото село

Представиха се около 35 колектива и отделно индивидуалните участници.По-възраст: до 18 и над 18 години. В категорията певчески групи певческата група към читалище "Стефан Караджа» взе първо място.

От индивидуалните изпълнители Атанас Тодоров също е на първо място.

  •