Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” РАЗЯСНЯВА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗНОС ИЗВЪН ЕС

10 Май 2012

Фонд „Земеделие” организира събитие за популяризиране и увеличаване на активността по схемата за износ на селскостопански продукти към трети страни. Презентацията ще започе в 10:00 часа на 15 май в зала „Десислава” на Гранд хотел България, съобщиха от ведомството.

Целта е настоящите бенефициенти и потенциалните кандидати да се запознаят с възможностите за износ извън ЕС.

Кампанията ще даде възможност на представителите на всички заинтересовани страни да се запознаят с правилата по издаване на лицензии за износ извън ЕС и плащането на възстановявания. Ръководството на ДФЗ и експерти от отдел „Селскостопански пазарни механизми” ще представят спецификата на схемата като пазарна мярка на Общата селскостопанска политика с финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Ще бъдат разгледани и особеностите на новия програмен период на ОСП и перспективите пред българските износители.

Схемата „Възстановявания при износ на селскостопански продукти” се прилага от приемането на страната ни в ЕС на 1 януари 2007 г. Търговците на птиче месо и яйца за износ извън ЕС обаче проявяват интерес към нея едва в началото на 2010 г. Основните трудности за кандидатстване на българските производители и търговци по схемата са намиране на контрагенти в третите страни и завоюване на трайни пазари извън ЕС.

Таня Атанасова

  •