Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

21 Май 2012

От днес започва обучение на безработни лица по пилотен проект на Министерството на труда и социалната политика и Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, съобщиха от министерството.

Проект „Зелена градина” е част от дейностите, които министерството реализира във връзка с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012.

Чрез проекта 60 безработни лица на и над 55-годишна възраст ще се обучат и придобият основни знания и умения за изграждане на зелени микроградини. Обучението е с общ хорариум от 120 часа за придобиване на специалност „парково строителство и озеленяване” от професия „озеленител” и обучение по дигитални компетенции и приложни програмни продукти. Курсистите ше се запознаят с използването на иновативни методи на компостиране, мулчиране и пермакултура.

Безработните лица, които успешно завършат курса, ще получат удостоверение. С оглед създаването на устойчива заетост те ще бъдат насочвани за работа към общински проекти, свързани с екология.

МТСП координира участието на България в ЕГ– 2012. Инициативата цели създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора в Европа, основаваща се на общество за всички възрасти. В рамките на тази цел Европейската година поощрява и подкрепя държавите-членки, техните регионални и местни органи, социалните партньори, гражданското общество и бизнес средите, включително малките и средните предприятия, в техните усилия за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за използването на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст на и над 50 години.

Таня Атанасова

  •