Начало » Новини » Новинa
Актуално
И В ОБЩИНАТА ОТБЕЛЯЗАХА С МНОЖЕСТВО СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 17 МАЙ

23 Май 2012

Целият месец май беше посветен на спортни прояви във връзка с деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта

Лора Величкова

И тази година 17 май- денят на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта в община Болярово, беше отбелязан с редица спортни мероприятия. Целият месец май беше посветен на спорта. Мероприятията от 2 до 22 май 2012 г. бяха под патронажа на кмета на общината, а организатори освен община Болярово бяха и синдикалната организация към общината, обединеният спортен клуб на град Болярово под ръководството на Георги Ставрев, както и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни със секретар Милена Манолова. Наградният фонд за ученическите спортни мероприятия е осигурен от МКБППМН, а на всички останали(ЦДГ „Здравец” и отборите на младежите и юношите и индивидуалните състезатели по тенис на маса)- от община Болярово.

На 2 и 3 май за учениците от начален етап на обучение бяха организирани забавни спортни игри, а за учениците от среден етап на обучение бе организирано посещение на фитнес залата в Болярово.

От 10 до 15 май се проведе волейболният турнир за младежи и юноши, като мястото на провеждане беше СОУ „Д-р Петър Берон”.

Ученическият турнир по футбол (5.-8. клас) се състоя в периода 2-4 май отново в училището, а турнирът по футбол за младежи и юноши беше в периода 16- 21 май. Ученическият турнир по баскетбол се проведе от 7. до 10. май в СОУ „Д-р Петър Берон”,

Турнир тенис на маса за младежи и юноши бе организиран в периода 7.- 10. май във фитнесзалата на град Болярово.

За най-малките (децата от ЦДГ „Здравец”) имаше забавни спортни игри, проведени на 18 май. Те получиха предметни награди, а останалата сума от наградния фонд от 100 лева, осигурена от община Болярово, е предвидена за закупуване на учебни пособия.

Последното спортно мероприятие за всички желаещи бе състезанието по колоездене на 22 май. Колоездачите бяха разделени на две възрастови групи. В първа възрастова група най-добър стана Иван Петров, а второто място бе за Румен Вълчев. Във втората възрастова група пръв се класира Йордан Георгиев, а второто място зае Николай Вълчев.

Наградите и грамотите си учениците получиха на празника по повод 24. май в СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово. Те им бяха връчени от кмета на общината Христо Христов.

Официалното награждаване на отборите и индивидуалните състезатели при младежите и юношите предстои на 28 май, когато грамотите и паричните награди ще им бъдат поднесени също от от кмета на община Болярово.

Ето и всички наградени отбори и индивидуални състезатели.

Ученическият турнир по баскетбол спечели отборът на 8. клас, второто място, е за 6. клас, а трети станаха 7. клас; четвъртото място е за 5 „а”, а петото за- отбора на 5 „б” клас. В ученическия турнир по футбол първи стана отново отборът на 8. клас, втори са 7. клас, на трето място – 6. клас, а четвърти останаха – 5 „а”. Предметни награди, осигурени от МКБППМН. Награди бяха осигурени от комисията и за участниците от начален етап на обучение в спортните игри.

Наградите за турнира по волейбол за младежи и юноши бяха разпределени по следния начин: първото място, спечелено от отбора на „Манияците”, получиха 60 лева, второ място и 40 лева взе отборът на СОУ „Д-р Петър Берон”, а третото място и съответно 20 лева парична награда получи отборът на „Главите”.

При футбола за младежи и юноши наградният фонд беше 160 лева и първи там стана отбора на младежите с парична награда от 70 лева. Второто място и парична награда от 50 лева бяха за отбора на „Главите” , а трето място и 30 лева парична награда взе отборът на ромите.

При индивидуалните състезатели на турнира по тенис на маса пръв стана Данаил Стефанов, чиято парична награда е 40 лева, на второ място се класира Мартин Петров с награда от 20 лева, а трети с награда от 10 лева остана Радослав Кирилов.

  •