Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТКРИВАТ ФУРАЖНО И СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЗА ГОТОВИ ХРАНИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ КРАЙ ЯМБОЛ

28 Май 2012

Премиерът Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще открият днес Фуражно и складово стопанство за готови храни на селскостопански животни край Ямбол в местността „Чатал могила”.

Инвестицията е на стойност 2 273 504 лв. Половината от средствата са вложение на собственика - "Геомекс инженеринг" ЕООД, а останалата част e подкрепа по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.

На откриването ще присъства и изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Румен Порожанов. Премиерът Борисов и министър Найденов ще открият и свинеразвъдния център на дружеството. Той също е изграден по ПРСР, като инвестицията е за над 3 млн. лв. и е направена по всички изисквания на Европейския съюз.

Смеските са съобразени с техните потребности и ежедневни нужди и са с показатели, отговарящи на всички съвременни изисквания. Хранителните рецепти ще бъдат разработвани с помощта на специализирана компютърна програма. Предвидена е възможност за разработване на индивидуални рецепти и дажби с показатели и суровини, зададени от клиентите и съобразени с потребностите на отглежданите от тях животни.

Внедрената системата за автоматично управление и контрол позволява технологичното оборудване да се управлява със софтуерна програма от персонален компютър, с която има възможност за постоянно следене на всички необходими процеси в свинеразвъдния център.

Таня Атанасова

  •