Начало » Новини » Новинa
Актуално
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОРЕГИОНИТЕ В ИСТАНБУЛ

28 Май 2012

Лора Величкова

Кметът на община Болярово Христо Христов взе участие в заседанието на Асоциацията на еврорегионите, проведено на 17 май 2012 г. в Истанбул. Участието му бе като един от представителите на общината ни в РАО «Тракия». Христо Христов е член на Контролния съвет в избраното ново ръководство. Като цяло участието на РАО «Тракия» беше оценено като изключително успешно от организаторите и домакините на форума.

Г-н Кольо Милев, председател на Управителния съвет на РАО “Тракия” и кмет на община Сливен приветства участниците. Той изрази удовлетворение от факта, че въпреки промените в ръководствата на сдруженията през годините, има приемственост в работата и новоизбраните управителни органи са разбирали ползите от трансграничното сътрудничество. Г-н Милев заяви готовност да работи активно за развитието на партньорството както с Асоциацията на общините от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция, така и с общините, членуващи в нея.

Особен интерес предизвика докладът на изпълнителния директор на РАО “Тракия” доц. Иван Върляков. Той представи основните моменти от историята на междуобщинското сътрудничество в регион Тракия и реализираните съвместни инициативи от подписването на първия протокол за сътрудничество през 2001 г. до настоящия момент. Акцентира върху съвместните заседания на управителните органи и работни посещения, общите проекти, инициативите в сферата на културата, както и в подкрепа на бизнеса и местното икономическо развитие.

Положителна бе оценката на участниците във форума за добрата практика, превърнала се в традиция, сдруженията да подпомагат представители на бизнеса не само при установяване на контакти, но и при укрепване и развиването им. Те бяха впечатлени от факта, че в резултат на добрите партньорства на ниво общини се променя духа на отношенията между двете държави. Сътрудничество възникнало в началото в сферата на културата и спорта, се пренася в бизнес отношенията, а впоследствие подпомага всички контакти, в т.ч. и административните.

Похвалeни бяха и дългогодишните усилия на РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” за облекчаване на визовия режим за турски граждани – представители на местната власт.

Доц.Върляков призова Асоциацията на еврорегионите за подкрепа на дейности в регион Тракия, които касаят всички страни-членки – превенция от зоонози, укрепване на външна граница, съвместни действия при бедствия и аварии и не на последно място при изграждане на нови енергийни коридори.

Участие в заседанието с доклади по темата “Ролята на местните власти в процеса на териториално сътрудничество в разширяваща се Европа” и представяне на добри практики взеха: Мартин Рамирес – генерален секретар на Асоциацията на еврорегионите, Хайретин Гюнгьор – генерален секретар на Националното сдружението на общини на Турция, д-р Адем Далгъч – председател на “ТРАКИЯКЕНТ”, Йоханес Мойсио – експерт “Външни граници” в Асоциацията на еврорегионите, Еско Лотвонен – регионален консул на Финландия, Емин Халебак – кмет на Люлебургас, Ахмет Дургун – кмет на Алпулу, както и Тижен Ейджи – представител по европейските въпроси в Министерството на външните работи на Република Турция.

Г-жа Ейджи подчерта, че е изключително важно да бъдат успешно приключени стартиралите проекти по ТГС България – Турция. В един от тези проекти на стойност близо 1 млн. лева партньори са общините Болярово и Алпулу.

В последвалите срещи между кметове на общини от сдруженията РАО “Тракия” и “ТРАКИЯКЕНТ” бе обсъдена цялостна програма за развитие на сътрудничеството.

  •