Начало » Новини » Новинa
Актуално
МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА С КМЕТОВЕ Е КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

31 Май 2012

Лора Величкова

На 30 май 2012 година от 12 часа се проведе месечната оперативка на общинския кмет Христо Христов с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината. На оперативката присъстваха и заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят на общината Мария Чанева.

Бяха поставени текущи задачи,въпроси и проблеми. Кметът Христо Христов запозна колегите си с новите програми, които ще осигурят заетост на част от населението и призова да посочат техни, жители, отговарящи на критериите. Осведоми колегите си,че исканите от тях контейнери и съдове за смет за населените места са вече разнесени почти навсякъде. Христо Христов разясни действията по приетите две наредби на Осмото заседание на Общински съвет- Болярово по-рано същата сутрин, отнасящи се за бездомните кучета и промяна на наредба 7, относно общинските такси.

Съобщи и намерението на общината да се включат в проект по „Програма за развитие на селските райони” и други църкви с цел пълно обновяване. Вече са одобрени църквите на Болярово и Малко Шарково. Ще започе и работа по гробищните паркове, съобщи кметът.

Накрая кметът припомни предстоящите събития за месец юни, сред които Петнадесетия национален детски фолклорен събор „Върбова свирка свири 2012” (на 2 юни), честването на 8 юни в село Воден, освещаването на 10 юни в Камен връх, вторият фолклорен събор „Непресъхващ извор” в село Странджа.

Кметовете и кметските наместници също поставиха въпроси, като основните бяха за пътническите превози през ваканцията на учениците, на което Христо Христов отговори, че ще се търси вариант. На въпроси по дадени проблеми отговаряха и заместник-кметът и секретарят на общината.

  •