Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТ 5 ЮНИ ДО 20 ЮЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА ЛОВ

31 Май 2012

От 5 юни до 20 юли 2012г. ще се проведат изпитите за придобиване на право на лов, съгласно Закона за лова и опазване на дивеча. Близо 4 000 са кандидат-ловците за тази година, които ще бъдат препитвани след завършен курс на обучение и практическа подготовка. Над 100 са жените, изявили желание да упражняват това хоби.

Изпитите ще се провеждат в държавните горски и ловни стопанства по график, предложен от регионалните дирекции по горите и утвърден от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. На една изпитна дата имат право да се явят не повече от 25 човека.

Изпитът се състои от теоретична и практическа част. Теоретичният изпит включва три нива - тест, писмен и устен изпит, като за явяване на всяко следващо ниво трябва да бъде издържано предходното. Тестът съдържа 104 въпроса, съответстващи на темите от програмата за теоретична подготовка на бъдещите ловци, групирани по раздели на модулен принцип

Писменият изпит включва два въпроса от различни раздели на преподавания материал. Кандидатите, допуснати до устен изпит отговарят на уточняващи въпроси на комисията, които са свързани с развитите от тях писмени въпроси. Само издържалите теоретичната част имат право да се явят на практически изпит, който включва стрелба по силует на дивеч и стрелба по асфалтови панички.

За успешно издържал се счита резултат от минимум 12 точни изстрела от 25.

Изпитната комисия издава на лицата, издържали успешно изпитите, удостоверение за придобито право на лов по образец, утвърден от Изпълнителния директор на ИАГ. Тези, които не са издържали изпитите, могат да се явяват на такива следващата година след преминаване на нов курс за подготовка.

Правото на ловуване се упражнява от ловци, които притежават членска карта и билет за лов, заверени за съответната календарна година, както и разрешително за лов. Ловният билет се издава от държавното горско или ловно стопанство, в чийто район e съответното ловно сдружение, в което членува лицето, придобило право на лов.

И тази година експерти от ИАГ ще правят изненадващи проверки в рамките на изпитната сесия. Целта е да се предотвратят всякакви неточности и нарушения в провеждането на изпитите за придобиване право на лов.

Таня Атанасова

  •