Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПЛАТИХА НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ ОТ НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ РАЙОНИ

3 Юни 2012

Платиха на животновъдите от необлагодетелстваните райони и икономически уязвимите общини у нас. Земеделските стопани получиха средства по две от схемите за специфично подпомагане: за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в Южна България и за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелстваните райони.

Двете схеми се прилагат за първи път от кампания 2011 и се финансират изцяло от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. Оторизираните средства по НДЖ 4 са в размер на 596 368 по заявленията на 806 стопани, кандидатствали по схемата. Общо 1 323 кандидати по схемата НДЖ 5 бяха подпомогнати, като размерът на оторизираните субсидии възлиза на 746 065 лв.

До момента на стопаните, които отглеждат дребен рогат добитък по схемите, финансирани от националния бюджет, и по тези, финансирани от ЕС, са преведени близо 20.5 млн. лева.

По мярка 214 „Агроекологични плащания” на 30 май бе извършена оторизация по заявления на земеделски стопани, кандидатствали по направления: „Биологично земеделие”, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”, „ВПС 1”, „Контрол на почвена ерозия”, „Традиционно отглеждане на овощни градини” и „Традиционни практики за сезонна паша.

Общо 226 стопани бяха подпомогнати, а размерът на компенсаторните плащания е 3 677 241 лв. За кампания 2011 до момента по мярката са изплатени над 18.5 млн. лв. на 1 647 земеделски стопани, или над

90 % от допустимите заявления.

Таня Атанасова

  •