Начало » Новини » Новинa
Актуално
БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА ICAR

11 Юни 2012

Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството стана пълноправен член на ICAR – International Committee for Animal Recording). Официалното приемане стана на церемония, която се проведе на 38-то редовно заседание на комитета в гр. Корк, Ирландия.

ICAR е най-престижната световна организация по стандартизация на методи за идентификация, регистрация, контрол на продуктивните качества, изчисляване на развъдната стойност и воденето на развъдната дейност в животновъдството. Тя е създадена през 1951г. и към момента има 99 члена от около 50 страни. От Държавите-членки на Европейския Съюз единствено България и Румъния не бяха членове на организацията.

Практическите ползи, които получават членовете на ICAR, са достъп до значителна техническа информация, възможност за използване на съществуващи контакти с други международни организации, експертна помощ при акредитиране на лаборатории и много други.

Чрез членството в тази престижна организация България гарантира, че ще изпълнява световно утвърдени методи и стандарти в областта на развъдната дейност. От своя страна, чрез гаранциите на ICAR, нашата селекция става част от Европейската и Световната.

Таня Атанасова

  •