Начало » Новини » Новинa
Актуално
КАРТОФОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ НАД 4,8 МИЛИОНА ЛЕВА

11 Юни 2012

ДФ „Земеделие” сключи договори с 961 картофопроизводители, които ще бъдат подпомогнати по линия на помощ de minimis за закупуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012 г.

Общата стойност на финансовата подкрепа възлиза на 4 828 658 лв., при одобрен бюджет от 5 000 000 лв.

Общият размер на помощите deminimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години (2010 – 2012).

Минималната площ, за която един картофопроизводител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за закупуване на торове и препарати за растителна защита, е 1 декар. Размерът на помощта е до 180 лева на декар за закупуване на торове и препарати за растителна защита.

Таня Атанасова

  •