Начало » Новини » Новинa
Актуално
КРЕДИТИТЕ ЗА ПРОЕКТИ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА НАДХВЪРЛИХА 670 ХИЛ. ЛЕВА

14 Юни 2012

ДФ „Земеделие” отбелязва засилен интерес към схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство. До момента са подадени 120 заявления за кредит, като фондът одобри над 90% от тях и вече преведе по сметките на кандидатите над 670 000 лева. Кредитният ресурс подпомага реализацията на одобрените проекти и води до по-голяма усвояемост на средствата по програмата, които са осигурени предимно от Европейския съюз.

По схемата се кредитират одобрени проекти по Mярка D от НПП, а именно купуване на нови кошери, голи роеве, отводки и пчелни майки. Кредитите се отпускат пряко от ДФ „Земеделие” при лихвен процент от 6.0% на годишна база. Максималният размер на кредита е до 75 % от одобрените разходи по проекта.

За гарантиране погасяването на кредита се изискват съгласие за директен дебит по банковата сметка на кредитополучателя и издаване на запис на заповед, авалиран от трето лице, в полза на ДФЗ. Срокът за кандидатстване за кредит е 31 юли 2012 г., а заявленията се подават в областните дирекции на фонда по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на регистрация за юридическите.

Таня Атанасова

  •