Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЖИВОТНОВЪДИ ПОЛУЧАВАТ 5 МЛН. ЛЕВА ЗА ИЗХРАНВАНЕ НА ОВЦЕ И КОЗИ

15 Юни 2012

Животновъдите могат да кандидатстват в областните дирекции на ДФ „Земеделие” за държавна помощ по схемата deminimis от 18 юни до 6 юли.

Субсидии на обща стойност 5 милиона лева ще получат стопаните, които притежават най-малко 50 овце-майки или кози-майки, или общо 50 броя от двата вида животни.

Кандидатите трябва да са физически лица, еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 г., както и да нямат задължения.

След края на приема информацията от подадените заявления ще бъде обобщена и Управителният съвет на фонда ще определи размера на държавната помощ по видове животни в рамките на утвърдения бюджет.

Крайният срок за изплащане на средствата е 10 август, а стопаните трябва да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта, до 31 декември 2012.

Размерът на субсидията за един земеделски производител по схемата deminimis не може да надвишава левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години - 2010 – 2012.

Таня Атанасова

  •