Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕКСПЕРТИ ОБСЪДИХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСНАТА БИОМАСА

15 Юни 2012

Заместник изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов проведе среща за потенциала и устойчивото ползване на дървесната биомаса като възобновяем енергиен източник, съобщиха от агроминистерството.

Каменов подчерта ролята на биомасата и по-специално дървесната биомаса като възобновяем енергиен източник. Той подчерта и важността на подобен тип дискусии, благодарение на които може да се установи реалния капацитет на страната и респективно необходимостта от използването на този ресурс.

Целта е да се предостави платформа за обсъждане на реалния капацитет за използване на биомасата за енергийни цели. Над 30 експерти от държавните институции, научната общност, частни фирми, браншови камари и неправителствените организации се запознаха и със законодателната рамка и политическите процеси, протичащи в страната в тази област.

Участниците в срещата се обединиха около мнението, че такива срещи са ползотворни и ще бъдат организирани и занапред. Всички бяха на мнение, че е поставена добра платформа за обсъждане на темите, свързани с използването на дървесната биомаса и критериите за устойчивост.

Таня Атанасова

  •