Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОЧТИ ВСЕКИ ВТОРИ ЧОВЕК Е ЗАПОЗНАТ С ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

18 Юни 2012

Програмата за развитие на селските райони е популярна сред над половината население в страната, сочат данни от социологическо проучване на агенция “Афис”.

Целта на проучването е да установи нивото на заинтересованост на настоящите и потенциални бенефициенти по отделните конкретни мерки по програмата.

Почти всеки втори човек от населението като цяло е запознато в поне минимална степен с Програмата за развитие на селските райони, сочи проучването.

Най-добре осведомени сред анкетираните, съвсем логично са регистрираните земеделски производители - 92% от тях са в някаква степен запознати с програмата, а също и предприемачите и арендаторите, като делът на запознатите сред тях е 76%. По останалите показатели разпределението също е много добро - 62% от висшистите, както и 57-58% от хората в една от най-активните за бизнес възрасти - 40-60 г. също считат себе си за запознати с програмата.

Проучването обхваща българското население между 15 и 65 години, като в извадката са включени и специализирани целеви групи-собственици на земеделска земя, жители на селските райони, регистрирани земеделски производители, служители на местна администрация в селски райони, работещи в областта на ПРСР, представители на местни инициативни групи, както и настоящи и потенциални бенефициенти на Програмата за развитие на селските райони.

Данните от проучването показват, че всеки четвърти земеделски производител в България се определя като напълно информиран за възможностите за развитие на бизнес в областта на земеделието, а близо 51% заявяват, че са информирани частично, докато 24 на сто от земеделските производители сочат себе си като неинформирани.

Таня Атанасова

  •