Начало » Новини » Новинa
Актуално
Премахнат е санитарния кордон и в община Болярово

29 Юни 2012

  Лора Величкова

 

 

  През юни страната ни бе посетена от мисия от експерти на Европейската комисия, които установиха как са въведени и изпълнени мерките за ограничаване и ликвидиране на огнищата от шап в Бургаска област през 2011 година и проведения надзор в 106 населени места попадащи в зоната на "санитарния кордон", определен от ЕК. В резултат на това, Българска агенция по безопасност на храните вдигна наложените мерки за ограничаване на движението на възприемчиви към шап животни.
Остава за изпълнение одобрения от изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните план за надзор на заболяването шап на отглежданите животни в селищата разположени по границата с Република Турция. Съгласно плана през 21 дни ветеринарните лекари извършват клинични обследвания, а през 3 месеца взимат кръвни проби за надзор на заболяването.

  В община Болярово тези населени места под наблюдение са селата: Горска поляна, Странджа, Крайново, Воден, Шарково и  Иглика. В тези села ще се вземат кръвни проби през посочения период. А санитарният кордон е премахнат още на 5 април 2012 година. Животните могат да се движат свободно с документ, изададен от ветеринарният специалист документ.

  Това е добра новине за гранични райони като нашия, защото създаваше много притеснения и спираше много от животновъдите да продават и транспортират животните, а и да отглеждат. Ясно е,че шап в България няма, както и опасност за момента. Мерките, които се вземат са превантивни и предпазни.

  •