Начало » Новини » Новинa
Актуално
За по-безпроблемен детски свят

11 Септември 2012

За по-безпроблемен детски свят

 

Бинка Величкова

 

 

 Всяко дете идва на света, за да го преоткрие по своему. И неизменно се сблъсква с безброй негови несъвършенства, които внасят в детската душа смут, объркване и желание за противодействие. А отпорът се изразява в различни нежелателни форми и прояви- явления, които будят тревога у възрастните. Защото те са съпричастни към онова, което тревожи малкия човек.

  Интересна беседа се състоя между радетели за образованието в община Болярово и обаятелната Мариана Банчева- координатор „Детски политики" в Националната мрежа за децата (със седалище град София). Това е мрежа от 106 неправителствени (граждански)  организации, работещи в сферата на децата и семействата- от почти всички области на страната ни. За да се гарантират правата на децата и семействата в България, се осъществяват застъпнически действия в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите, отделните граждани, както и с подкрепата на самите деца. Благодарение на екипа си от експерти Националната мрежа за децата (НМД) изработва становища, предложения и препоръки за промяната на политиките за децата и семействата. Работи се и за утвърждаване на ефективна политика в областта на социалното включване, където децата и семействата да са специално разглеждани, отразявайки техните общи потребности, права и възможности за развитие. Сред целите на НМД са и следните приоритети: подкрепа на гражданските институции в България, работещи за децата, за да може успешно да се влияе върху държавната политика; насърчаване на детското и младежкото участие при вземане на решения в партньорство с различни организации, ангажиращи децата и младите хора; да се стимулира формулирането на проактивна единна позиция и ключови послания на гражданското общество в България за правата на децата; осигуряване на достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации, работещи за децата, за да може успешно да се влияе върху държавната политика; насърчаване на детското и младежкото участие при вземане на решения в партньорство с различни организации, ангажиращи децата и младите хора; да се стимулира формулирането на проактивна единна позиция и ключови послания на гражданското общество в България за правата на децата; осигуряване на достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации, работещи по въпросите на децата и семейството.

  В тази връзка госпожа Банчева, която е член на Секретариата на НМД и психолог по образование, сподели свои интересни наблюдения и виждания- въз основа на пряката си работа като координатор, а и в чисто човешки аспект, т. е. като координатор, а и в чисто човешки аспект, т.е. като родител. Освен това бяха предоставени голямо количество помощни материали, които ще бъдат разпределени между двете училища на територията на нашата община и ще подпомагат работата на учителите и родителите.

  Запознавайки се с основните проблеми на образованието в общината, Мариана Банчева изрази готовност тя и нейни колеги от НМД да оказват перманентно съдействие на всички заинтересовани лица и институции при работата им с децата. В разговора със свои становища, мнения и препоръки се включиха: София Минева, Б. Величкова, М. Манолова, училищният директор от с. Стефан Караджово Димитър Дичев, както и заместник- кметът на община Болярово Нина Терзиева.

  Госпожа Банчева подкрепи тезата за така нареченото позитивно родителстване. Освен това изрази съгласие с констатацията, че социалните проблеми рефлектират силно върху личностното развитие на децата. Но трябва да се създава у самите тях отговорно отношение към собственото им здраве- както физическото, така и психическото.

  Уви, детският свят е крехък и уязвим. Но чрез обществената подкрепа и ангажираност на отзивчиви към неволите на подрастващите лица и организации светът на детето може да стане по-безпроблемен, по-уютен дори. За да раснат децата ни безгрижни, доверчиви, с ведри лица и спокойни сърца! Детето е незавършена картина и нямаме право да казваме , че не е хубава. А от нашата хуманна философия на зрели хора зависи да превърнем всяка картина в шедьовър!

  Неслучайно девизът на Националната мрежа за децата е: „Промяната в едно дете променя България!" 

  •