Начало » Новини » Новинa
Актуално
РАО „Тракия” отбеляза 15 години от създаването си

2 Октомври 2012

РАО „Тракия" отбеляза 15 години от създаването си

 

Кметът на община Болярово  взе участие в конференцията „Регионално развитие- настояще и бъдеще"

 

Лора Величкова

 

Кметът на община Болярово Христо Христов  взе участие в конференция на тема "Регионалното развитие - настояще и бъдеще". Конференцията бе посветена на честването   на 15 години от учредяването на РАО "Тракия" и проведе на 28 и 29 септември 2012 г., в Слънчев бряг. Христо Христов е член на Контролния съмет на РАО «Тракия».


Участие взеха над 60 представители на местните власти, членуващи в сдружението, изпълнителният директор на Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия "ТРАКИЯКЕНТ", Турция, заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините. Специални гости бяха проф. Цанко Яблански, който е основен инициатор за учредяването на РАО "Тракия" през 1997 г. и д-р Евгений Желев - най-дългогодишният председател на сдружението (от 2000 до 2008 г.). Събитието бе уважено и от консула на Република Турция в Бургас - Решит Сакол.


В своето приветствие инж. Кольо Милев, Председател на УС на РАО "Тракия" и кмет на община Сливен се обърна към участниците с думите: "Всеобщо е мнението, че Асоциацията има своето място и роля в живота на общините и наш дълг е да съхраним и доразвием постигнатото през тези 15 години. Нека си пожелаем здраве и мъдрост, силно и отговорно местно самоуправление, за да може след години, от дистанцията на времето да бъдем удовлетворени от постигнатото, да имаме авторитетна и работеща Асоциация, да живеем достойно и с европейско самочувствие, тук, в нашите общини, в България!"
На тържествена церемония кметовете на най-инициативните общини, членуващи в РАО "Тракия", сред които и кметът на община Болярово Христо Христов, бяха наградени с плакети за принос в развитието на Асоциацията.

 

Основният  акцент на конференцията беше регионалната политика, рисковете и предизвикателствата пред местните власти през следващия програмен период. В дискусиите участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Зорница Георгиева, експерт от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" представи Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и нейното приложение в България. Мариела Червенякова, началник отдел "Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Югоизточен район" - Бургас акцентира върху Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. Г-жа Червенякова запозна участниците и с обсъжданите теми на заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, проведено на 27 септември 2012 г. в Ямбол - Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮИР през 2013 г.; Национална концепция за пространствено развитие 2013 - 2025 г.; SWOT анализ за нуждите на ОПРР 2014-2020г.; Регионално сътрудничество в областта на образованието  и обучението в Югоизточен район.

В последвалата дискусия бяха направени предложения за нови инициативи и мерки, които да бъдат предмет на обсъждане в Регионалния съвет и включени в програмните документи за периода 2014-2020. Всички присъстващи се обединиха около становището, че трябва да се възстанови по-тясното взаимодействие между органите на местната власт и централните ведомства и че образец в това отношение е МРРБ. 

  •