Начало » Новини » Новинa
Актуално
Националната кампания „Участвам и променям” и в ЦДГ „Здравец”

2 Октомври 2012

Националната кампания „Участвам и променям"  и в ЦДГ „Здравец"

 

Лора Величкова

 

  И тази година, на 28 септември 2012 г.   за децата от предучилищната група „Мики Маус" от ЦДГ „Здравец" стартира националната кампания „Участвам и променям". Тя е подкрепена от омбудсмана на Република България и има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. Фокусира се върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на децата. Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.

   "Участвам и променям!" обхваща следните теми: Физическо здраве:(здравословно хранене; обучение в разчитане на етикетите на храните; физическа активност и спорт; дентална култура; хигиена на тялото; полова и сексуална култура.);  Психично здраве( превенция на злоупотреба с вещества - алкохол, тютюнопушене, наркотици; справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз); Толерантност към различието(притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; ролята на играта и почивката за децата; превенция на рисково поведение - трафик на хора, конфликт със законите.); Социално благополучие:(гражданска култура и участие; ученическо самоуправление; изразяване и отстояване на мнение; благотворителност; етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи.)

   Обучението в дух на демократично гражданство, здравословния начин на живот и конструктивното поведение на децата ще се провежда под различни форми:състезания, изложби, спортни празници,  празници и чествания, органицирани от Община Болярово и включени в Общински празничен календар и др.

   Различни дейности са планирани от учителките на предучилищната група във връзка с всички теми. Първата от тях беше беседата на стоматолога д-р Янка Николова относно оралната хигиена и силанизирането на постоянните зъби на 28 септември 2012 година. Изнасяйки полезната и занимателна беседа пред децата и родителите, тя включи в разискванията всички тях. Децата внимателно слушаха напътствията и препоръките на доктор Николова и отговаряха на въпросите, които им зададе. Запозна и родителите им със силанизирането и беше изключително полезна с дадената от нея информация. С тази беседа се откри кампанията, на която ще ние ще следим с интерес и следващите дейности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •