Начало » Новини » Новинa
Актуално
Те превърнаха отново в празник в своя ден

3 Октомври 2012

Те превърнаха отново в празник в своя ден

 

Бинка Величкова

 

   Подобаващо, с много веселие, музика и танци отпразнуваха членовете на пенсионерски клуб „Болярка"- 1. октомври - Международния ден на възрастните хора. Събра ги отново едно мило тържество, добре организирано и грижливо подготвено. Със слово по повод празника се обърна към всички председателят на клуба  в Болярово Костадин Стоилов, за да поздрави възрастните хора.

   Административното ръководство на общината в лицето на кмета Христо Христов, заместник- кмета Нина Терзиева и секретаря Мария Чанева уважи с присъствието си тази многолюдна празнична сбирка в столовата на училището.

   Приветствени думи към присъстващите отправи и общинският кмет Христо Христов. Акцентувайки върху съпричастието на общината към проблемите на възрастните хора, той изтъкна някои от дейностите, реализирани досега съгласно социалната политика на местната власт спрямо нуждаещите се граждани от третата възраст. А после се включи във всеобщата веселба- естествено и непринудено, както само той умее!.. Към танците се присъединиха и очарователните му спътнички, представителките на административната местна власт.

  С таланта си на хуморист и шоумен за веселото настроение на голямата, шумна компания се грижеше и Станчо Петров. А ръководителката на фолклорната група към общината към пенсионерски клуб „Болярка" Мара Христова поздрави с игриви песни всички участници в празничното честване. Кръшният й глас се разля като пенлив планински поток и сякаш изпълни залата. Поздрав с мили слова и песен към всички отправиха и Елена Кожухарова-Калева и Иван Караджов. А двамата музиканти- Илия Георгиев и Йордан Илиев- огласяха до късно следобед импровизираната зала, където се виеше хоро след хоро.

   Ритъмът на ръченицата също провокира много от присъстващите да се озоват на дансинга.

   С финансовата подкрепа на общината и на дарител, който не е пожелал да бъде афиширано името му, бе осигурен чудесния празничен обяд. А за онези възрастни хора, които по здравословни и други причини не успяха да дойдат, членовете на Управителния съвет при пенсионерския клуб в Болярово се постараха да им бъдат разнесени по домовете обяд и напитки.

    Всички бележити дни биха били просто дати в календара, ако хората не ги превръщаха наистина в празници- весели, забавни, откъсващи ни поне за малко от грижите на ежедневието. А боляровските пенсионери за пореден път доказаха, че великолепно умеят да постигнат това! Очакват ги нови емоции- на 18 октомври 2012 г. те са поканени да гостуват на своите приятели от пенсионерския клуб „Дълголетие"- Димитър Щерев. 

  •