Начало » Новини » Новинa
Актуално
12 октомври- празник на българската община

12 Октомври 2012

12 октомври- празник на българската община

 

   Вече 14 години 12 октомври е празник на българската община. Началото се поставя през 1998 година, когато делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение Деня на българската община да се отбелязва на тази дата. Тяхната идея е да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България.

   На тази дата през 1882 г. в брой 117 на „Държавен вестник" е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата демократична Конституция на самостоятелната българска държава- Търновската, приета на 16 април 1879 г. През 1991 г. в новата конституция в ал. 1, ал. 2 е записано: „Република България е единна държава с местно самоуправление", а чл. 136 определя общината като „основна административно- териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление".

  Всяка община избира как да чества този празник. Целта на общото отбелязване е да се популяризира дейността на местната власт, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво. Целта на честването е да се съчетаят общият тон на празника с местните традиции и особености. И все пак разнообразието е в основата Деня на българската община- от сесиите на младежките общински съвети, различни срещи на общинските представители с ученици и студенти, през конкурси, специални издания и изложби по церемониите на награждаване и концертите.

 

 

 

 

  •