Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

19 Декември 2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  за  „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност"

 

Лора Величкова

 

 На 19 декември 2012 година от 12 часа в залата за оперативки на община Болярово се състоя отварянето на офертите за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект « Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност", ПИ 05284.501.194 (УПИ І - 194, кв. 33), гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол».

 Присъстваха представители на кандидатствалите фирми. Работата на комисията беше наблюдавана от г-н Н.Ненчев - главен експерт в отдел «ЮИР» , ГД»ПРР» към МРРБ.

 Комисията под председателството на  Нина Терзиева, заместник - кмет на  Община Болярово отвори ценовите оферти по реда на тяхното постъпване.

След оповестяването на предложените цени на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията.

 

 

 

 

  •