Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В А

19 Декември 2012

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Време за провеждане- от 18.02 2013 г. до 28.02.2013 г.

в 61-ва механизирана бригада- Карлово и 2-ра механизирана бригада- Стара Загора.

  1. Със заповед № ОХ- 808/ 23.11.2012 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, както следва:

1.1.1. За военно формирование 34840- Карлово: 20 длъжности;

1.1.2. За военно формирование 22180- Казанлък: 65 длъжности;

1.1.3. За военно формирование 42000- Карлово: 55 длъжности;

1.2.1. За военно формирование 52740- Хасково: 75 длъжности;

1.2.2. За военно формирование 48430- Стара Загора: 50 длъжности;

1.2.3. За военно формирование 54230- Стара Загора: 40 длъжности;

   Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

 Срок за подаване на изискващите се документи- до 18.01.2013 г.

 Списъците на длъжностите, списъците на необходимите за кандидатстване документи, както и допълнителна информация можете да получите във Военния отдел- община Елхово, ул „Цар Калоян"- 13, ет. 2, стая 108 /Иван Иванов/. 

  •