Начало » Новини » Новинa
Актуално
Самопознание и творчество

23 Януари 2013

Самопознание и творчество

 

Бинка Величкова

 

 Продължава работата по националната кампания „Участвам и променям" в ЦДГ „Здравец"- град Болярово. По образователно направление „Социален свят" открито занятие се проведе там на 21 януари 2013 година с децата от група „Мики Маус". Петгодишните и шестгодишните малки възпитаници на госпожа Стефка Стефанова-Палова научиха много и се изявиха като информирани нейни събеседници по темите „Раста здрав и силен" и „Тайните на човешкото тяло".

  Целта на тази интересна проява бе осъзнаване  на здравето като необходимост, ценност за човека и адекватните ориентири за опознаването му. Използваните от педагожката методи за реализиране на занятието бяха: беседа, наблюдение, упражнение, сравнение.

  В хода на работата малките палавници осмислиха значимостта на хигиената, доброто настроение, редуването на активност и почивка за поддържане на добро здраве. Запознаха се с начините и средствата за закаляване на организма.

  Занятието спомогна за изграждане у всяко от децата на представа за собствените му възможности при сравняване с другите. Освен това малчуганите бяха информирани за предназначението на предмети, уреди и съоръжения при спортуване и игра. Чрез прочит на приказка, занимателни беседи по картини, стихове децата и от двете възрастови групи направиха интересни изводи. Много полезна се оказа обобщаващата игра „Продукти, полезни за здравето". А с познанията си под формата на отговори към всеки зададен от учителката въпрос дечицата убедиха всички, че знаят много за частите на човешкото тяло и функциите, които изпълняват отделните органи. Нещо повече- направиха сполучливо обобщение на правилата и нормите относно изискванията за здравословен начин на живот.

 Заключителният етап включваше конкурс за детска рисунка под наслов „Раста здрав и силен", където участниците в занятието се изявиха като даровити художници.

 Похвални са системните усилия, полагани от младата госпожа Стефка-Стефанова Палова. Благодарение на безупречната й работа с децата от групата чудесните резултати се множат и впечатляват. 

  •