Начало » Новини » Новинa
Актуално
Първа работна среща за тази година на общинския кмет с кметове и кметски наместници

24 Януари 2013

Първа работна среща за тази година на общинския кмет с кметове и кметски наместници

 

Лора Величкова

 

 

 На 23 януари 2013 година беше първата работна среща на кмета на общината Христо Христов с колегите му кметове и кметски наместници от другите населени места на територията на община Болярово. На оперативката присъстваха и заместник-кмета Нина Терзиева, секретарят на общината Мария Чанева и главният експерт в отдел „Управление на собствеността и териториалното устройство"  Васил Палов.

  В началото Христо Христов обобщи постигнатото през предходната година, коментира успехите, приходите за общината (повече в сравнение с 2011 година), проектите, по които е работено през 2012 година, по които продължава да се работи и предстоящите. Общо, сподели общинския кмет, ще се работи по 22 проекта на стойност над 10 милиона лева. Христов представи подробен отчет за дейността си  по изпълнение на Програмата за управление за 2012 година. Васил Палов запозна кметовете и кметските наместници с инвестиционната програма за 2013 г. Разясни подробно какви ремонти предстоят да се извършат през годината във всяко от населените места и на каква стойност. Всички те са предварително посочени като неотложни от самите кметове и кметски наместници в докладни и предложения до общинският кмет.

  Друга точка от дневния ред на оперативката беше графикът за оперативките през тази година. Всички направени предложения от присъстващите бяха включени- предимно срещи с началници на отделни институции и фирми, с които ще работи общината пред тази година: «КЕЦ»- Елхово, «В и К»- Ямбол, фирмата за поддържане на уличното осветление, «ВИВАКОМ» , «Български пощи» и др.

  Важно предстоящо събитие е и публичното обсъждане на общинския бюджет за 2013 година на 1 февруари от 14 ч. След това предстои внасянето му и приемането на заседанието на Общински съвет- Болярово през февруари. Христо Христов покани официално всички присъстващи на публичното обсъждане и ги увери,че членовете на комисиите максимално са се опитали да се съобразят и с техните писмени хпредложения по отношение на бюджета.

  Друго важно предстоящо събитие, засегнато и от общинския кмет и от секретаря на общината е предстоящия на 27 януари 2013 година Първи национален референдум. Христо Христов, а след него и Мария Чанева разясниха реда, подготовката, транспорта и всичко необходимо за протичането му.

 По последната точка от дневния ред бе дадена думата на кметовете и кметските наместници за отношение, предложения и въпроси, на които кметът ,заместник-кметът и секретарят отговориха своевреминно и подробно.

 

  •