Начало » Новини » Новинa
Актуално
С Т А Т У Т НА ПЪРВИ ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО «ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА» – с.ВОДЕН ,общ.БОЛЯРОВО, ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО г-н ХРИСТО ХРИСТОВ.

31 Януари 2013

С Т А Т У Т

 

НА  ПЪРВИ  ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО «ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА»  - с.ВОДЕН  ,общ.БОЛЯРОВО, ПОД ПАТРОНАЖА  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА  БОЛЯРОВО г-н ХРИСТО ХРИСТОВ.

 

І.ОРГАНИЗАТОРИ :

1. Кметски наместник Елена Анева-с.Воден

2.Читалище "Ана Маймункова -1894г."-с.Воден

 

ІІ.ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

04.МАЙ.2013г. -ВЕЛИКДЕН;събота; площадът на с.Воден

 

ІІІ.ЦЕЛИ  НА ПРОВЕЖДАНЕ :

 

- Съхраняване и утвърждаване присъствието на фолклорното танцово,словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот.

- Да се докаже чрез самодейните колективи и индивидуални изпълнители,че и днес фолклорът е  съкровищница  на морални ценности,съхранени от предците.

- Свързването на събора с религиозния празник Великден цели да утвърди  ролята на източноправославната църква в съвременния живот за приобщаване на българина към изконните християнски добродетели.

ІV.УЧАСТНИЦИ и УСЛОВИЯ  :

- Самодейни колективи и индивидуални изпълнители,представящи народното творчество в цялото му разнообразие.

- Участниците да са от над 18 годишна възрастова група.

V.РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ :

- народни  ансамбли - до 15 минути;

-народни хорове за обработен фолклор- 3 песни в различно темпо-10 минути;

-танцови колективи - 2 танца /блок програма/- 10 минути;

- групи за изворен фолклор :

а/ певчески - 3 песни  /до 10 минути /;

б/ обичаи - от 1 до 12 минути;

-индивидуални изпълнители /сола и дуети /:

а/ инструменталисти - 1 мелодия- 5 мин.;

б/певци - 2 песни /бавна и бърза/- 7 мин.;

в/ разказвачи - до 5 минути.;

г/ показ на фолклорна носия - 2 мин.

 

От  колективи се допускат до двама индивидуални изпълнители.

VІ. ФИНАНСИРАНЕ :

  Финансирането на събора се осъществява от читалището и спонсори.

 Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.

VІІ. СЦЕНАРИЙ :

- 10.00 - откриване на събора;

- 10.15 - начало на състезателната програма;

- 17.00 -  заключителен концерт на наградените и народно веселие.

  Организаторите не осигуряват  спането и резервацията на хотели.На желаещите нощувка предоставяме информация за хотелски бази.

  Желаещите да участват в събора изпращат заявка в срок до 30 април.2013г.

   Сценарият за представяне на участниците се изготвя от организаторите.

   Всички групи и индивидуални изпълнители получават грамота за участие и сувенир.

  При пристигането  си в деня на събора участниците веднага съобщават за това  в щаба на събора, намиращ се  на площада пред авансцената за участие.

   Съборът има състезателен характер.Жури присъжда  І,ІІ и ІІІ награда във всички категории.Организаторите осигуряват и паричните награди.

   Класираните  състави и индивидуални изпълнители участват в заключителния концерт.

  Съборът завършва с народно веселие. За сметка на участниците ще има осигурени  скари за бърза закуска.

  Заявките за участие в събора да се изпращат до 30.04.13г. на адрес:

Елена Анева - кметски наместник,с.Воден,общ.Болярово,обл.Ямбол,

пощенски код: 8750,или на тел.04748-2235 , GSM 0879996023, както и на телефона на читалището 04748-2221.

 

                           Кметски наместник : Елена Анева

                           Читалищен секретар : Иванина Петрова 

  •