Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обществено обсъждане по проекта „Набуко“ в Болярово

7 Февруари 2013

Обществено обсъждане по проекта „Набуко" в Болярово

 

Лора Величкова

 

На 5 февруари 2013 година в град Болярово се състоя обществено обсъждане докладите за оценка на въздействие върху околната среда и оценка за съвместимостта във връзка с проекта „Набуко".

На обсъждането присъстваха: Теодора Георгиева - Управляващ директор на „Набуко Газ Пайплайн България „ представители на проектантите и на  екипа , извършващ оценката по въздействието на околната среда  , представители на сдружение с екологична насоченост „ДЕН" , заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева, представители на общинската администрация и граждани.

Росен Бачев- от името на проектантите,  разясни пред аудиторията, че безопасността на газопровода ще бъде заложена още преди старта на строителството. В представения доклад по оценка за съответствие е записано,че са предвидени мерки за запазване на естествената растителност и защитените животни не само по време на строителството, а и впоследствие при експлоатация на тръбата.

Заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева постави въпроса  за сигурността на инфраструктурното съоръжение, поради близостта му до съществуващото вече трасе на „Булгартрансгаз". Затова общинскто ръководство и еколкогичната организация „Ден" поискаха сериозни мерки за гарантиране на сигурността на хората при изграждането и експлоатацията на газопровода „Набуко". В отговор Росен Бачев заяви,че за всяко неиспълнено обещание, записано в докладите, общинското ръководство може да ги подведе под съдебна отговорност. От екологичната организация поискаха също местното население и неправителствените организации да участват в мониторинга, а резултатите с пробите от замерванията на шума, атмосферния въздух и други да бъдат публично оповестявани чрез информационните табла в общините на засегнатите кметства.

Строителството на газопровода се очаква да започне през 2015 година и за приключи за три години.Обществени обсъждания на оценката за въздействие на околната среда се провеждат във всички засегнати общини.

Набуко е новият газов мост от Азия до Европа и най-напредналият проект в Южния газов коридор. Тръбопроводът ще свърже най-богатите на газ региони в света - Каспийския и Близкия Изток с европейския пазар. За България начална точка на тръбопровода Набуко е община Болярово. 

  •