Начало » Новини » Новинa
Актуално
По 18 проекта на обща стойност 20 милиона ще работи през тази година общината

13 Февруари 2013

Проектите- грижа за настоящето и поглед към бъдещето

 

По 18  проекта на обща стойност 20 милиона ще работи през тази година общината

 

Бинка Величкова

 

И в нашата малка крайгранична община проектите и тяхното реализиране са приоритет в работата както на общинското ръководство, така и на всички лица, ангажирани с изпълнението им. През 2013 година броят на проектите, чието изпълнение предстои, е 18 на обща стойност 10 милиона и 400 хиляди лева. Сума, надвишаваща повече от два пъти общинския бюджет. Сам по себе си този факт е твърде показателен, че се търсят пътища за подобряване на условията , в които живеят хората тук.

Изпълнението на тези проекти засяга почти всички сфери на битовото ни ежедневие в обществен аспект: околна среда, инфраструктура , образование, социална сфера и т.н.

По Програмата за развитие на селските райони, мярка 321- „Основни услуги за  населението", ще бъде извършена реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа. Това ще стане до средата на 2014 г., като стойността на пакета от дейности е 4 107 756 лв. Изцяло безвъзмездна помощ.

Предстои цялостна реконструкция и основен ремонт на СОУ „Д-р Петър Берон" в Болярово. Училище, което е със статут на защитено, а и средищно за общината ни. Проектът се финансира от ОП „Развитие", като стойността му възлиза общо на 983 741 лв. Не бива да забравяме обаче и факта, че в случая  се касае за съфинансиране от страна на общината със сумата 164 373 лв. По план ремонтните дейности следва да привършат през 2014 г.

Приблизително тогава- през пролетта на 2014 г., трябва да приключи и работата по друг проект- за техническо и биологично укрепване на протичащата през град Болярово река Поповска. Стойността на този проект е 535 131 лв., отново по ОП „Регионално развитие", с дялово участие на общината 26 756 лв.

Обновяването и благоустрояването на централната градска част и прилежащите улици на Болярово е също едно похвално начинание, което трябва да завърши през лятото на 2015 г. Стойността му е 1 543 972 лв. Финансирано е от Програмата за развитие на селските райони. Нужната документация за авансово плащане е подадена своевременно и то е приведено. Списъкът с обществени поръчки също се съгласува с фонда.

Проектите за ремонт на църковни храмове и благоустрояване на дворната пространство около тях на територията на община Болярово са вече в ход. Финансират се по Програмата за развитие на селските райони- отново става въпрос за напълно безвъзмездна помощ. Тя се разпределя по следния начин: 338 622- за ремонт на храма „Свети Димитър" в Болярово; 347 094- за реконструкция на храм „Успение Богородично" в с. Шарково; 261 392 лв. за основен ремонт на църковния храм и благоустрояване на околното дворно пространство в село Мамарчево.

Важно място за развитието на нашата община заема и трансграничният проект съвместно с турските ни съседи под наслов „Повишаване качеството на живот в общините Болярово и Алпуллу и осигуряване на възможност за отдих и спорт". Той се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество с Турция. Цялостната му стойност е 1 172 508 лв., като за нашата община - 714 076 лв. По този проект протича обновяването на стадиона в Болярово. Административната сграда, паркингът и местата за посетители - всичко това е вече готово. Ще бъде поставена поливна система; затревяването на терена също предстои.

Безвъзмездна е помощта и по друг проект- „Подкрепа за достоен живот", финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси" , на стойност 83 238 лв.

Услугата „Личен асистент" е в ход.

До 30 април тази година продължава функционирането на проект „Обществена трапезария", финансиран от фонд „Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика. Ежедневно с топла, питателна и калорична храна се снабдяват 40 нуждаещи се социално-слаби лица от нашата община.

И с друг значим социален проект може да се похвали община Болярово, под наименованието „Взаимопомощ в общността", чиято стойност е 231 847 лв. Финансира се и той от ОП „Развитие на човешките ресурси". Управленският екип е вече избран, текат процедурите по реализирането на съответните дейности и услуги.

Внимание заслужава и друг интересен проект, под наслов „Язовир Малко Шарково- туристът в рая на птиците." Финансира се от Програмата за развитие на селските райони, мярка „Насърчаване на туристическите дейности".

Едно наистина благородно начинание се явява и проектът, целящ образователната интеграция на децата от етническите малцинства под мотото „Подай ми ръка сега, утре може да бъде късно". Стойността му е 107 000 лв., осигурява ги ОП „Развитие на човешките ресурси".

По същата оперативна програма се финансира и проектът „Тонзос- магията на Тунджа", в който е партньор и община Болярово. Касае се за маркетинг на туристическата дестинация Тунджа- Ямбол- Стралжа-Болярово, а стойността на проекта е 377 628 лв.

Дългогодишно и благодатно е сътрудничеството между нашата и пограничната турска община Кофчаз. Това се потвърждава и от съвместното изработване на технически проект за презгранична пътна връзка между селата Малкочлар и Странджа. Общата сума по проекта е 210 934 лв. 210 934 лв., като от тях за община Болярово са предназначени 117 262 лв. Реализирането му е до края на 2013 г.

В съвременната реалност разработването и реализирането на проекти е просто необходимост, предопределяща повишаването  на качеството в нашия живот. Те са показател на загрижеността, която обществото влага в подобряването на човешкия бит. Критерий, по който община Болярово получава заслужено висока оценка! 

  •