Начало » Новини » Новинa
Актуално
Подписа се договор за изпълнение на строителен надзор

13 Февруари 2013

Подписа се договор за   изпълнение на строителен надзор

 

Лора Величкова

 

  На 12 февруари 2013  година  в 15 часа  в сградата на общинската администрация в Болярово се подписа договор за възлагане на обществена поръчка с обект « Изпълнение на строителен нодзор за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност", ПИ 05284.501.194 (УПИ І - 194, кв. 33), гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол».

  Договорът бе подписан между община Болярово в лицето на кметът Христо Христов и Череша Никова - управител на „Фактор 2002" ЕООД, град Бургас- изпълнителят, избран чрез открита процедура по реда на ЗОП.  

  •