Начало » Новини » Новинa
Актуално
1 4 0 години безсмъртие

28 Февруари 2013

1 4 0  години безсмъртие

 

Дора Карагьозова

 

           Под този наслов дни наред учениците от Основно училище „ Стефан Караджа" село Стефан Караджово усърдно  проучваха, издирваха и подготвиха програма , с която отбелязаха годишнината от гибелта на Дякона. Кътът, който учениците от полуинтернатната група направиха, отрази  макар и краткия, но достоен живот на  Апостола - снимки от революционната му дейност,книги от български автори, посветени на Левски и др.

       На самия ден, 19 февруари, учениците от начален етап рецитираха одата „ Левски", а учениците от средния иизпълниха песни. Много прочувствено прозвучаха думите, изречени  от ученичките Кристина Тодорова и Мария Дамянова - ти ми трябваш и днес, Апостоле! Защото ти си образът на човечността, силата, обичта и непреклонния дух да правиш, да си бориш в името на доброто, да се раздаваш в името на своя народ и прекрасна родина. Няма друга личност, която да е така „ чиста и свята". Дълго ще се помнят тези думи. Те ще ни учат как да пазим „ чистото и свято" име на нашата страна.

              Още с едно събитие ще се помни от учениците месец февруари.Неочаквано, но спонтанно възникна от тях предложението -  паричната награда от коледното тържество, получена от община Болярово, да бъде дарена на децата от дома за медикосоциални грижи, град Ямбол, като закупят най - необходимото за тях. Към тази идея с парична участие се присъединиха и техните учители. Колко е хубаво да изразиш съчувствие, състрадание към деца, които имат нужда. Не че учениците от училището в Ст.Караджово нямат такава нужда. Но с този акт те искаха да засвидетелстват,  че да получаваш е хубаво, но по - хубаво е когато стоплиш нечие сърце, лишено от топлина и обич. И ето , на 22 февруари учениците потеглиха с училищния автобус за град Ямбол. Тези мигове дълго ще се помнят от тях. Това ги направи много щастливи... 

 

  •