Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава проектът „Подкрепа за достоен живот”

1 Март 2013

Продължава проектът „Подкрепа за достоен живот"

 

Лора Величкова

 

 

  И в община Болярово има удължаване на срока на проект „Подкрепа за достоен живот"  по схема за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ  „Алтернативи" на ОП „Развитие на човешките ресурси". Със заповед № РД-08-7 ОТ 23.01.2013 година проектът се удължава до 18. 07. 2013 година. Това удължаване е за четвърти път от началото на проект „Подкрепа за достоен живот". Продължителността на услугата е 31 месеца.

    В изпълнение на рамково споразумение между водещата организация и община Болярово е направена корекция на бюджета, като разходите за последното удължаване са съобразени с посочените в споразумението часове месечно за обслужване на дейността при часова ставка 2,40 лв. и са предвидени средства за удължаване на услугата до 18 юли, както и срока за организация и управление на местно ниво до 18 август 2013 г.

   В момента по проекта в община Болярово  10 потребители се обслужват от  10 лични асистента. Общата цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент".

 

  •