Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отчетно-изборно събрание на пенсионерски клуб- Болярово

21 Март 2013

Отчетно-изборно събрание на пенсионерски клуб- Болярово

 

Лора Величкова

 

 

   На 19 март 2013 година от 10 ч. в залата на Младежкия дом- Болярово се проведе отчетно-изборно събрание на пенсионерски клуб- Болярово.

  Такива събрания се провеждат на две години. Това започна с едноминутно мълчание в памет на починалите членове през периода. Гости бяха секретарят на общината Мария Чанева и началникът на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми" София Минева. За председател на събранието бе избрана Стоянка Дженкова, а за протоколчик- Ганка Иванова.

   Председателят на клуба Костадин Стоилов откри събранието, като поздрави гостите и съобщи състава на комисията по предложения, който се гласува. След това той представи своя отчет за изтеклия двегодишен период, от който стана ясно,че дейността на клуба и певческата група на пенсионерките е разнообразна. Много празници са отбелязани, активно е участието и в общинските мероприятия. Но поради липсва на средства членовете на пенсионерския клуб не могат да осъществяват екскурзии, каквито биха искали. Хубава новина е, че ще имат нов клуб с повече удобства до няколко дни.

   След като изслушаха подробния отчетен доклад, присъстващите изказаха мнения и дадоха предложения. Председателят на Контролно-ревизионната комисия също представи отчета на комисията. От него стана ясно какви средства са постъпили, какво е движението им и наличният остатък.

   На събранието бе гласувано  приемането на  нови членове и освобождаването на други. Избра се нов Управителен съвет, в който броят на членовете е отново девет члена.Това са:  Елена Николова, Стоянка Дженкова, Ганка Иванова, Радка Кичукова, Костадин Стоилов, София Минева, Калина Георгиева, Янка Балджиева и Димитринка Кирова. Новоизбраният председател е Елена Николова, а новите членове на Контролно-ревизионната комисия са: Радка Великова, Калинка Димова и Керана Карастоянова.

   Секретарят на общината благодари за поканата и изрази възхищението си от дейността на клуба, както и признателността на общинското управление за това, че пенсионерите винаги с желание се включват в инициативи и мероприятия на общината. Заяви, че и занапред общинското ръководство ще помага, с каквото е необходимо. 

  •