Начало » Новини » Новинa
Актуално
Спечелихме проект с изключително актуално значение

21 Март 2013

Спечелихме проект с изключително актуално значение

 

Дора Карагьозова

 

   През месец февруари клубът на БМЧК към ОУ „Ст.Караджа" разработи проект „Да се научим да живеем здравословно" и кандидатства в рамките на програма „Партньори за социална промяна" на Българския младежки Червен кръст, финансирана от Фондация „Велукс". Този проект беше спечелен и предстои неговото изпълнение.    

   През последните години активно се заговори за здравословен начин на живот,  създаване на околна среда, благоприятна за укрепване на здравето в училищата и промоция на здравословното хранене сред учениците. Училищното ръководство подкрепя всички дейности  в тази насока и през изминалите две години участвахме чрез проект в Националната кампания „Училищен плод", чрез който успяхме да създадем известни навици при храненето на учениците. Добре разбираме, че приучаването на учениците към здравословен и активен начин на живот не е еднократен акт, а е дълъг и труден процес, съчетаващ промяна на мисленето, ценностите, физическите навици и духовни стремежи. Необходимо е учениците да притежават знания за здравословен живот и те да станат такава част от мисленето им, че да могат да променят навиците си и да се стремят да прилагат знанията на практика в ежедневието. Истински здравият човек е здрав във физическо, в умствено и в сърдечно отношение. Той е в хармония с природата.

   Целта на нашият проект е чрез придобиване на свързани със здравето знания, умения, ценности, практики, на учениците да се създаде възможност да постигнат здравословен начин на живот.

    Целевата група на проекта са учениците и учителите от ОУ „Стефан Караджа". Дейностите, които ще се изпълнят най-общо са: провеждане на беседи и разговори с всички ученици на тема здравословно хранене с доброволци от БМЧК - Ямбол; сформиране на два клуба - „млад билкар" и „здравословно хранене" за придобиване на по-задълбочени познания в съответната област; създаване на училищна градина, в която ще се отглеждат билки и цветни растения; зацветяване на района на паметника и къща-музей Ст.Караджа. Периода, в който трябва да се реализира проекта е от 1 април до 31 август 2013г. Общата стойност на проекта е 2467.20лв. Считаме, че чрез този проект ще имаме възможност да съчетаем здравното образование  в насока здравословен начин на живот и хранене с други активни физически дейности, за да опазим и подобрим здравето на хората в училище.

 

  •