Начало » Новини » Новинa
Актуално
Поход до Мавревото кладенче

22 Март 2013

Поход до Мавревото кладенче

 

Дянка Андонова

 

          Учениците от полуинтернатните групи при СОУ"Д-р Петър Берон" - гр. Болярово посрещнаха пролетта. Училищното ръководство и възпитателите организираха за тях поход до Мавревото кладенче.

В слънчевия следобед на 20 март, с настъпването на астрономическата пролет, учениците от четирите полуинтернатни групи на СОУ "Д-р Петър Берон" се отправиха на поход до Мавревото кладенче, за да посрещнат символично пролетта. След едночасов преход по черни пътища децата се озоваха в красива местност, през която минава река Балаклия. Преданието разказва, че Иван Маврето, в старанието си да осигури вода за работниците на нивите по време на жътва, открива този извор. От тогава и до днес цялата местност е известна като "Мавревото кладенче". Освен че се радваха на красотата на гората, събраха си пролетни цветя, децата опознаха и родния край. Макар и след дългия преход, имаха сили и да играят, преди да се приберат в училище.

Полуинтернатните групи в СОУ"Д-р Петър Берон" гр. Болярово са сформирани по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Обхванати са 102 ученици, организирани в четири групи - 1.-2. клас, 3.-4. клас, 5.-6. клас и 7.-8. клас. Болшинството от тях са пътуващи ученици от селата на община Болярово - Мамарчево, Шарково, Вълчи извор, Иглика, Ружица, Ситово, Горска поляна, Голямо Крушево, Воден и Стефан Караджово. Въвеждането на целодневната организация на учебния процес има за цел да допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал, като повиши качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите особености на учениците, да създаде стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда; съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда, да възпита уважение към индивидуалните различия на децата - стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.

В две от занималните подовата настилка е заменена с ламиниран паркет, доставен по проекта и обзавеждане, което включва маси, столове, магнитни дъски, диван, шкафове, закачалки. Очаква се подобно оборудване и за останалите занимални.

 

  •