Начало » Новини » Новинa
Актуално
Среща с населението на Попово

25 Март 2013

Среща с населението на Попово

 

Лора Величкова

 

   На 21 март 2013 година от 11 часа  бе  срещата  с населението на общинският кмет с жителите на Попово. Освен него гости на селото бяха и председателят на Общински съвет- Болярово Атанас Дженков, заместник-кметът Нина Терзиева и главният експерт „Териториално и селищно устройство" Васил Палов.

   Кметският наместник на селото Ангел Апостолов откри срещата, представи гостите и запозна присъстващите с отчета си за извършеното през 2012 година. От него стана ясно,че ще бъдат назначени три лица по проекта «Помощ в дома», които ще се грижат за девет лица в Попово. 20 на брой са били лицата, ханещи се безплатно в «Обществената трапезария», а тази година тези лица са 13 ще ползват услугата до края на април. С продукти от БЧК  са подпомогнати и тази година 35 лица, отговарящи а условията.

   След него общинският кмет също разясни свършеното и предстоящото. В инвестиционната програма за 2013 година, съобщи той на присътващите , са заложени ремонти на сградите на читалището, кметството и други. След ремонта на сградите може да се изложи и музейна сбирка на Индже войвода, както бяха пожелали поповци преди време, увери ги общинският кмет. Предстои да се внесе и проект за преасфалтиране на пътя Стефан Караджово- Елхово по ПРРС през април или май тази година.

   Много бяха поставените въпроси тук. Като цяло хората са доволни от административното обслужване на местно ниво. Тъй като много голяма част от посещаващите детска градина в село Стефан Караджово деца са от селото, жителите попитаха няма ли възможност да имат филиал в селото. Христо Христов отговори,че ще обмисли такъв вариант за следващата учебна година. Съобщи на присътващите, че през април ще бъдат проведени и в Попово безплатни кардиологични прегледи. Такива вече се проведоха в две от по-големите села.  

  •