Начало » Новини » Новинa
Актуално
Среща с населението на Голямо Крушево

26 Март 2013

Среща с населението на Голямо Крушево

 

Лора Величкова

 

  На 26 март 2013 година от 9.30 часа се състоя срещата на кмета на общината Христо Христов с жителите на село Голямо Крушево. Други гости на селото и събранието бяха председателят на Общински съвет- Болярово Атанас Дженков, секретарят на общината Мария Чанева, София Минева (началник на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми"), Мария Янчева (началник на отдел „Бюджет и ФСД"), началникът на отдел „Управление на собствеността и териториално устройство" Йовка Дженкова, главният експерт „Териториално и селищно устройство" Васил Палов и Жельо Желев(главен експерт икономически дейности).

  Кметският наместник Костадин Иванов представи своя отчет пред населението за извършената през 2012 година от него работа. От него стана ясно какво е направено в селото и какво предстои да се свърши.

  Христо Христов допълни неговия отчет и изброи какви ремонти предстоят през 2013 година в селото, заложени в капиталовата програма. Съвсем скоро ще започне ремонт на църквата в селото по проект, одобрен  по Програмата за развитие на селските райони. Най-вероятно ще успеят да осветят завършения храм на празника на селото през август.

  Други предстоящи ремонти са на сградата на кметството, на няколко улици, ще се подменят и по-голямата част от лампите за улично осветление с енергоспестяващи.

  Част от жителите на селото вече са получили пари от преведените на сметката на общината относно т.нар „бели петна".

   Христо Христов съобщи на присъстващите, че предстоят безплатни кардиологични прегледи в селото на 1 април 2013 година.

  Кметът и присъстващите специалисти отговориха на въпросите относно поставените проблеми. За радиоуредбата, която предстои да заработи в селото всеки момент бе единият въпрос. Жителите на селото подчертаха, че са доволни от административното обслужване в селото и от направеното за чистотата и приветливия вид на площада. Разбира се, предстои още много работа и Христо Христов и Костадин Иванов призоваха всички да се включат в предстоящото пролетно почистване на 20 април. 

  •