Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изпълнение на строителен надзор” за обект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово”

27 Март 2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  за  „Изпълнение на строителен надзор" за обект Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово"

 

Лора Величкова

 

  На 25 март 2013 година от 16 часа в залата за оперативки на община Болярово се състоя отварянето на ценовите оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект « Изпълнение на строителен нодзор за обект „Техническо и биологично укрепване на р.Поповска в регулацията на гр.Болярово"

  Присъства представител на вестник «Крайгранична искра».  Работата на комисията беше наблюдавана от г-н Николай Милев - главен експерт в отдел «ЮИР» , ГД»ПРР» към МРРБ.

  Комисията под председателството на  Нина Терзиева, заместник - кмет на  Община Болярово отвори постъпилите ценови оферти. Пет фирми са подали предложения за изпълнение на обекта.

  След оповестяването на документите за подбор на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията.

 

 

 

 

  •