Начало » Новини » Новинa
Актуално
Осемнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

29 Март 2013

Осемнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

 

Лора Величкова

 

 

   На 29 март 2013 година от 9.30 часа Общинският съвет-Болярово проведе осемнадесетото си заседание.

   На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: мрежата от училища и детски градини и утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2013/2014 година; годишния отчет на Комисията за детето за 2012 година; Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2013 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с.Крайново, община Болярово, област Ямбол; предоставяне под наем на общински имот - помещение с идентификатор № 05284.501.170.1.3 находящо се в гр.Болярово, ул."Девети септември" № 31; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2013 година; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество (ИПП) България - Турция.

                                                                       

 

 

 

 

  •