Начало » Новини » Новинa
Актуално
Ремонти и почистване в община Болярово

23 Април 2013

Ремонти и почистване в община Болярово

 

Лора Величкова

 

  В Болярово започна ремонт, извършван от EVN, на част от уличната мрежа, състоящ се в подмяна на мрежа с ниско напрежение с усукан проводник(с трайност 30-50 години). 3 километра е общата дължина на предвидения по проект ремонт и това ще са конкретна на улиците: „ Желязко Стоянов", „Младежка"и части от: „Нико Пехливанов"- Индже войвода"- „Стефан Караджа"; „Нико Пехливанов"- „Славянска"- „Г. С. Раковски"- „Тунджа"; „Яне Сандански"- „Странджа"-„Крайбрежна"- „Хан Аспарух"-гробищен парк. Около 50 стълба ще бъдат подменени общо в изброените райони.

   Ремонт ще се извърши и на уличното осветление във всички населени места на общината, състоящ се от подменяне на старите осветителни тела с енергоспестяващи.

   Усилено са почистват и гробищните паркове в населените места, заграждат се с  мрежа и се прави всичко необходимо за тяхното благоустройство. В момента по това се работи усилено в Болярово,  Мамарчево, Воден, Оман, Денница, Камен връх и Стефан Караджово.  

  •