Начало » Новини » Новинa
Актуално
Кметът на община Болярово взе участие в Общото събрание и годишната конференция на РАО "Тракия"

23 Април 2013

Кметът на община Болярово взе участие в Общото  събрание и годишната  конференция на РАО "Тракия"

 

Лора Величкова

 

 

Кметът на община Болярово взе участие в годишното отчетно Общо събрание на Регионална асоциация на общините "Тракия", което  се проведе на 5 април 2013 г. в Сливен. На него присътваха кметове, общински съветници и други експерти от 22 общини, както и председателят на Съюза на тракийските дружества в България г-н Красимир Премянов. Бяха направени отчети на ръководните органи на асоциацията, приет бе бюджет и работна програма за 2013 г. 

Инж. Кольо Милев, кмет на община Сливен и председател на РАО "Тракия" се обърна към присъстващите с думите: "Вярвам, че ще се съгласите - живеем във време на промени и с надежда за нещо ново и по-добро. ....Изминалата година бе достатъчна, за да осъзная колко голяма е отговорността да съм председател на сдружение на общини. Да обединяваш, а не да разединяваш. Да поощряваш, а не да неглижираш. Да намериш положителен подход към всеки един колега в това разнородно и все още най-голямо у нас семейство на общините от Югоизточен и Централен планов регион." 
След това той представи основните приоритети, по които Асоциацията работи през изминалата година - повишаване капацитета на местните власти, трансгранично сътрудничество, партньорства с други организации, стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление, осигуряване на прозрачност и публичност в работата на сдружението, институционална устойчивост. Той разказа за част от темите, станали предмет на дискусии по време на регулярните работни срещи на кметовете през годината: налагането на финансови корекции по европейските програми; направеният от Министерството на финансите финансов рейтинг на общините; подобряване на комуникацията между електроразпределителните дружества и кметове по места; новият програмен период, практиката държавни функции да се делегират на общините като задължения, без за това да се осигурява финансов ресурс, от което потърпевши са гражданите и др.

    Представени бяха и някои от по-значимите съвместни инициативи на РАО "Тракия" и Асоциацията на общини от Източна и Западна Тракия "ТРАКИЯКЕНТ", Турция. Двете сдружения вече 12 години си сътрудничат в областта на местното самоуправление, икономиката, социалната политика, културата, екологията, селското стопанство. През изминалата година част от съвместните дейности бяха: участие в заседание на Асоциацията на еврорегионите, провеждане на трети българо-турски бизнес форум по време на който над 30 представители от различни сектори на бизнеса от Турция посетиха общините Сливен, Димитровград и Първомай, за да се запознаят с възможностите за инвестиции в региона. Във форумите се включиха и представители на местните власти, на търговско-промишлени палати, както и Генералните консули на Република Турция в Бургас - Джем Улусой и в Пловдив Шенер Джебеджи. Заслужават внимание и съвместните инициативи в сферата на културата - участие на ансамбли за народни песни и танци от Сливен, Първомай, Болярово и Карнобат на празници и фестивали в Текирда, Одрин, Хайраболу и др.
Специален гост на събранието бе Мехмет Карагьоз - кмет на Ипсала и член на Управителния съвет на "ТРАКИЯКЕНТ". Той представи детайли по реализацията на съвместната инициатива "Sister-City Network" за побратимяване на общини от РАО "Тракия" и "ТРАКИЯКЕНТ", която стартира през тази година.
След сесията на Общото събрание се проведе традиционната годишна конференция на РАО "Тракия". Акценти в дискусиите бяха общинските бюджети, финансовото управление и контрол. Лектори бяха Надка Колева, експерт "Местни финанси" при НСОРБ и проф. д-р Борислав Борисов, който е с дългогодишен опит в разработването и внедряването на системи за финансово управление и контрол в редица организации. Над половината от общините в страната, както и някои министерства и други централни ведомства работят по модел, разработен от екип под негово ръководство. 

  Последва богата културна програма, организирана от кмета на общината-домакин, по време на която представителите на местните власти, членуващи в РАО "Тракия" за пореден път доказаха, че умеят и да работят, и да се веселят заедно, независимо от партийната принадлежност и броя на мандатите. 

  •