Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отваряне на оферти по обществена поръчка

8 Юли 2013

Отваряне на оферти по обществена поръчка

 

Лора Величкова

 

   На 08.07.2013 г. от 11 ч. бяха отворени и разгледани оферти по Обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги свързани с управлението на проект и разработването на тръжни документи за необходими процедури по проект „Благоустрояване на централна градска част и прилежащите улици на гр. Болярово" по договор № 28/322/00850/27.11.2012г., мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР.

  Председателят на комисията, заместник - кметът на община Болярово Нина Терзиева, отвори постъпилите оферти. Такива са постъпили от четири фирми: "Ес Пи Консулт БГ„ ООД- гр.Шумен; "Еко Енергопроект" ООД - гр.София; "Дила 1" ООД - София; "Агро Евро Проект" ООД - гр. Пловдив.

 Проекът е на стойност 1 543 972, а крайният срок - 15 юли 2015 година.

   Общата цел на настоящия проект е да допринесе за подобряване средата на живот, стимулиране на местното икономическо развитие и привличане на инвестиции чрез реконструкция на централната градска част на град Болярово.

   Конкретните цели по проекта са: да се подобри облика на град Болярово като предпочитано място за живот, отдих и развитие на бизнеса; да се подобрят възможностите за социални контакти, отмора спокойствие и сигурност; да се намали влиянието на вредните емисии чрез увеличаване на зелените площи и растителността; повишаване на привлекателността на гр.Болярово чрез възстановяване на уличната мрежа и обществените зелени площи в общинския център, като по този начин се повиши качеството на живот в град Болярово.

  

  •